ปิดระบบใช้งาน E-payment ช่วงเวลา 06.00-07.00 น.

May 9 20:06 (4 weeks, 1 day)

มีการอัพเดทระบบใหม่ โปรดหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว 


ขออภัยในความไม่สะดวก
 

LCB Container Terminal 1 Ltd.

LCMT Co.,Ltd. (-As a Subsidiary-)

Direct:+66-(0)-3840-8667

Tel:+66-(0)-3840-8600 ext.2227

www.lcb1.com