ชำระตู้เปล่าลากออก(Empty)

ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้เพราะนอกเวลาทำการ แต่ยังสามารถตรวจสอบสถานะของBLได้
ไม่พบหมายเลขนี้ในระบบ [[bl_number]]