ประกาศการหยุดให้บริการ *จัดงานเลี้ยงปีใหม่* 12 ธัน

Dec. 8 11:56 (5 months, 2 weeks)

ประกาศการหยุดให้บริการ *จัดงานเลี้ยงปีใหม่*

12 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.