แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ การรับชำระ

May 24 14:16 (2 weeks, 6 days)

เรียน ผู้มารับบริการท่าเรือ B1/A0

ขอเชิญลูกค้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ Customer Service ของท่าเรือ B1 และ A0 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1


กรุณาคลิกเพื่อทำแบบสอบถาม