ประกาศปิดระบบชำระเงิน 12 มิถุนายน 2567 1ทุ่ม-3ทุ่ม

June 10 14:58 (3 days, 14 hours)

เรียนลูกค้าทุกท่านทราบ

แจ้งปิดระบบการรับชำระเงิน วันที่ 12 มิถุนายน 2567  ช่วงเวลา 19.00 - 21.00 PM