แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ B1/ A0

May 17 16:26 (6 months, 4 weeks)


เรียน ลูกค้าผู้มาใช้บริการท่าเรือ B1/A0


ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ Customer Service ท่าเรือ B1/A0 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม


ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

LCB Container Terminal 1 Ltd.

LCMT Co.,Ltd. (-As a Subsidiary-)

Tel:+66-(0)-3840-8600 ext.2229 - 2242

www.lcb1.com