ประกาศ ลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถจอง Truck Q

June 2 11:58 (11 months, 3 weeks)


เรียน ลูกค้าผู้มาใช้บริการท่าเรือ B1/A0
 

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถ จอง Track Q ได้  กรุณาใส่ข้อมูลทุกอย่างตามปกติและในช่อง B/L ให้ใส่เครื่องหมาย + หลัง B/L ที่จะกระทำการจอง

ตัวอย่าง เช่น CKCOPUS0143759 ให้ใส่เป็น  CKCOPUS0143759+


LCB Container Terminal 1 Ltd.

LCMT Co.,Ltd. (-As a Subsidiary-)

Tel:+66-(0)-3840-8600 ext.2229 - 2242

www.lcb1.com